Top

Les regelement

LES REGLEMENT

 • Een lesuur duurt 45 minuten, een les ½ uur duurt 25 minuten en een les van 2 uur duurt 90 minuten.
 • De les gaat altijd door, tenzij de tennisleraar afbelt.
 • Jeugdlessen:             bij slecht weer kan de tennisleraar een alternatieve training geven. Indien beschikbaar wordt de les in de hal gegeven.
 • Jeugdlessen:             Kinderen melden zich eenmalig aan voor de lessen. Dit gaat niet per seizoen.
 • Jeugdlessen: Als kinderen willen stoppen met de tennislessen geldt een opzegtermijn van 2 maanden (= 2 incasso termijnen). Uiteraard zijn de kinderen gedurende deze periode gewoon welkom in de trainingsgroep.
 • Jeugdlessen:             Het lesgeld is opgebouwd uit 12 gelijke maandelijkse termijnen! Uitzondering is pakket BRONS; na 6 maandelijkse termijnen stroomt het kind automatisch door naar pakket ZILVER.
 • Het zomerseizoen duurt 26 weken: Er wordt 17 weken lesgegeven. Voor exacte data zie het VAKANTIEROOSTER.
 • U heeft geen recht op inhaallessen bij uw eigen afwezigheid terwijl er wel les wordt gegeven!
 • De tennislessen worden overwegend gegeven op de tennisbanen van TCS.
 • Het winterseizoen duurt 26 weken: Er wordt 20 weken lesgegeven. Voor exacte data zie het VAKANTIEROOSTER.
 • Een week voor aanvang van het seizoen staat het schema op de website. Tevens wordt het schema opgehangen in het clubhuis.
 • Om deel te nemen aan de zomertennislessen dient u lid te zijn van de vereniging.
 • Een cursus start alleen bij voldoende deelnemers. Dit ter beoordeling aan VDR SPORTS.
 • Privé-lessen worden alleen ingehaald mits 24 uur van tevoren wordt afgebeld door de leerling.
 • Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald!
 • De tennisleraar beoordeelt of een training wel of geen doorgang kan vinden.
 • Als een inhaalles gepland moet worden, wordt door de trainer/ ster een alternatieve datum vastgesteld.
 • Er wordt geen lesgegeven op zondagen, feestdagen en: zie VAKANTIEROOSTER.
 • Indien de groepsgrootte door omstandigheden anders wordt dan waarmee de cursus oorspronkelijk begonnen is, wordt het totaal aantal lessen of de prijs van de cursus evenredig aangepast. Dit ter beoordeling aan VDR SPORTS.
 • VDR SPORTS is noch verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en de evt. daaruit voortvloeiende schade noch voor diefstal en/of beschadiging van goederen van cursisten.
 • Voor informatie, opmerkingen, klachten e.d. kunt u bellen naar bovenstaand telefoonnummer of een émail sturen.

 

 

 

 

 

Dit regelement vervangt alle voorgaande versies en is geldig vanaf 1 oktober 2017.