Top

Padel les

PADEL TRAININGEN SCZ ZOMER 2019


Hierbij treft u een overzicht van de lesmogelijkheden padel bij Sport Centrum Zeewolde (SCZ). Vanaf 1 april t/m 30 september zal er training gegeven worden. In de lesvrije weken (zie het vakantierooster op de website en in het clubhuis) kunnen leden van SCZ “vrij spelen” op de eigen lestijd. Men dient wel zelf de baan te reserveren! Niet leden dienen zelf de baan te huren om “vrij” te spelen. Er worden maximaal 17 lessen en minimaal 14 lessen gegeven. (Bij bijvoorbeeld maar 13 gegeven lessen wordt een inhaalles gepland). Uiteraard geldt dit niet bij uw eigen afwezigheid terwijl er wel les wordt gegeven!

Naam:                ...............................….........…................M/V     Geb. Datum:         ..........……….……......................

Voornaam:          ...........................................…….............…...     Niveau:                 ..........……….……......................

Straat:                ...........................................…….............…..      Huisnummer:        ..........……….……......................

Postcode:            ...............................................….............….     Plaats:                  ..........……….……......................

Mobiel:   +31 6
                                                  
                           

E-mail adres:                                     @
                                       

  GEHELE ZOMER LES met 4 personen, 1 uur     leden SCZ                                                 €    250,-- p.p.

 GEHELE ZOMER LES met 4 personen, 1 uur     NIET leden SCZ                                        €    310,-- p.p.

  GEHELE ZOMER LES met 3 personen, 1 uur     leden SCZ                                                 €    315,-- p.p.

  GEHELE ZOMER LES met 3 personen, 1 uur     NIET leden SCZ                                        €    385,-- p.p.

  GEHELE ZOMER LES met 2 personen, 1 uur     leden SCZ                                                 €    440,-- p.p.

  GEHELE ZOMER LES met 2 personen, 1 uur     NIET leden SCZ                                        €    545,-- p.p.

  10 x LES met 1 persoon, 1 uur                        leden SCZ                                                 €    595,-- p.p.

  10 x LES met 1 persoon, 1 uur                        NIET leden SCZ                                        €    725,-- p.p.

  10 x LES met 1 persoon, ½  uur                      leden SCZ                                                 €    295,-- p.p.

  10 x LES met 1 persoon, ½  uur                      NIET leden SCZ                                        €    365,-- p.p.

 

Betalingswijze:

  • Contant betalen bij aanvang van de eerste les
  • SEPA incassomachtiging:

Ondergetekende machtigt VDR SPORTS het voor dit pakket verschuldigde bedrag af te schrijven van:

Bank IBAN nummer:                            ____________________________________

Deze rekening staat op naam van             : ..............................……….........................

De eerste afschrijving zal na de eerste training plaatsvinden. Hierbij verklaart u tevens akkoord te gaan met het lesreglement.

Formulier zo snel mogelijk mailen of sturen naar bovenstaand adres!

 

 

Datum: ......-......-……    Handtekening:  ..…………....…............ (De inschrijving wordt alleen ondertekend geaccepteerd)